Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Projekt "Äspingen"

Aktuellt område Äspingen

En 560 mm dagvattenledning ska infordras i en gammal kulvert som börjar bakom Cellwood och som går under järnvägen på Nässjö bangård. Ledningen ska sedan läggas så att vattnet (dag- och smältvatten) rinner ut i Runnerydssjön.

 

Projektet genomförs i flera etapper

Etapp 1  (Utföres maj - juni) 
Infordring sker av kulverten med ett dagvattenrör, med hjälp av Pollex AB. Pollex kommer att dra ut en 80 m ledning (Loch ness-sjöodjuret i Runnerydssjön?) och ledningen kommer därefter att dras in i kulverten.

Arbetsområde etapp 1

Etapp 2  (Utföres september - oktober) 

Grävning och förläggning av en dagvattenledning sker längs spåren på Cellwood-sidan, förbi Grytan upp till Storgatan. Detta arbete sker i egen regi.

 

För mer information, kontakta Patrik Cantby  Chef Vatten och Avlopp  Tel: 0380-51 71 30

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?