Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Prisjusteringar inför 2023

Budgeten för 2023 har fastslagits av styrelsen för Nässjö Affärsverk AB (NAV), Nässjö Affärsverk Elnät AB samt Citynätet i Nässjö AB.

Bild Storesjön

- Det samlade investeringsbehovet i koncernen beräknas under åren 2023–2025 uppgå till ca 660 miljoner kronor. Stora delar av behovet ser vi inom vatten- och avloppsverksamheten (318 miljoner kronor) samt fjärrvärmeverksamheten (118 miljoner kronor), säger Tommy Broholm, ordförande i NAVs styrelse. 
Precis som tidigare år så ligger stora investeringar inom VA-verksamheten där bland annat arbetet med en reservvattenlösning för Nässjö stad fortgår.

Oförändrat fjärrvärmepris
Inom fjärrvärmeverksamheten väntas stora investeringar i Kraftvärmeverket i Nässjö men också i distributionsnätet.
- Det känns fantastiskt bra att vi inte behöver höja priset för fjärrvärme. I vårt kraftvärmeverk, där vi huvudsakligen producerar fjärrvärme, producerar vi även lokal el som en biprodukt. Denna el säljer vi till spotpris på elbörsen. I dagsläget får vi väldigt bra betalt för elen vilket har en positiv inverkan på resultatet, förklarar Patrik Cantby. 

NAVs priser för fjärrvärme står sig väl visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, www.nilsholgersson.nu, där boendekostnader i landets 290 kommuner jämförs med varandra.
- I Nässjö kommun är priset för fjärrvärme mycket konkurrenskraftigt. Vi är bland de nitton billigaste i landet, konstaterar Patrik Cantby.
NAV får dock precis som alla andra betala ett högt pris för den el de använder och för elförluster i elnätet (då el transporteras i ledningarna försvinner alltid en viss mängd på grund av motståndet i elnätskablarna).

Inom renhållningsverksamheten är det fortsatt övergången mot den kommande fastighetsnära insamlingen, som regeringen beslutat om, samt det planerade samverkansarbetet med Eksjö och Aneby kommuner, som kräver investeringar de kommande tre åren. Prisjusteringarna för VA och elnät gäller från och med 2023-01-01. Slutgiltigt beslut gällande renhållningsavgiften fattas av kommunfullmäktige.

Prisjusteringar

Fjärrvärme 0 %
VA 10 %
Elnät 2 %
Renhållning, genomsnittlig justering (förslag till kommunfullmäktige)  15 %

 

Total höjning, normalvilla med fjärrvärme

  Ungefärlig justering
Fjärrvärme 0 kr/mån
VA 70 kr/mån
Elnät   6 kr/mån
Renhållning (förslag till kommunfullmäktige) * 11 kr/mån
Total höjning 87 kr/mån

Uträkningarna ovan är beräknade utifrån följande:
Uppvärmning fjärrvärme 20 000 kWh/år, hushållsel 5 000 kWh/år, VA 150 m3/år.
*För renhållning gäller jämförelsen med nuvarande 190l kärl som byts ut mot 240l kärl med start 2023-03-01. Det kommer att vara variationer i prisförändringen för renhållningskunderna beroende på vilken kärlstorlek de har idag samt tömningsfrekvens.