Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Prisjusteringar inför 2021

Budgeten för 2021 har fastslagits av styrelsen för Nässjö Affärsverk AB (NAV), Nässjö Affärsverk Elnät AB samt Citynätet.

Storesjön 160331

- Det samlade investeringsbehovet i koncernen beräknas under åren 2021–2023 uppgå till ca 379 miljoner kronor. Stora delar av behovet ser vi inom vatten- och avloppsverksamheten (173 miljoner kronor) samt fjärrvärmeverksamheten (70 miljoner kronor), säger Tommy Broholm, ordförande i NAVs styrelse.

NAV har under många år arbetat hårt med förnyelse av ledningar för att ha ett långsiktigt hållbart VA-nät. Trots detta så är det fortsatta investeringsbehovet enormt.

-Vi har många bostadsområden som byggdes på 60- och 70-talen där vi, efter att ha filmat ledningarna, ser att behovet av ledningsförnyelse är stort, menar Patrik Cantby, VD på NAV.

I Nässjö är priserna på fjärrvärme mycket konkurrenskraftiga. NAVs priser står sig väl i den årliga jämförelsen som redovisas på www.nilsholgersson.nu. NAV fick vid årets mätning placering nr 18 av landets 267 kommuner som erbjuder fjärrvärme. Avgiften för fjärrvärme har länge legat bland de lägsta i landet, men även här finns behov av investeringar för en fortsatt hög leveranssäkerhet av värme till kunderna. Satsningar görs bland annat på Kraftvärmeverket i Nässjö, på Bodafors värmeverk och på ledningsnätet där värmen distribueras ut till kunderna.  

Investeringsbehoven beror dock inte bara på att gammalt måste förnyas.

- Det sker många positiva satsningar i vår kommun! Nya villaområden planeras och byggs samt att efterfrågan på industrimark har ökat vilket gör att nya industriområden utvecklas, så som exempelvis Södergårdens industriområde i Nässjö. När Nässjö växer måste vi bygga ut infrastrukturen, förklarar Patrik Cantby.   

Inom renhållningsverksamheten minskar intäkterna från schaktmassor till deponin samtidigt som det finns behov av att bygga om den välbesökta Boda Avfallsanläggning.

Prisjusteringar

Fjärrvärme 1 %
VA 8 %
Elnät 0 %
Renhållning (förslag till kommunfullmäktige) 8 %

Total höjning normalvilla med fjärrvärme

  Ungefärlig justering
Fjärrvärme 15 kr/mån
VA 36 kr/mån
Elnät   0 kr/mån
Renhållning (förslag till kommunfullmäktige) 14 kr/mån
Total höjning 65 kr/mån

Uträkningarna ovan är beräknade utifrån följande:
Uppvärmning 20 000 kWh/år, hushållsel 5 000 kWh/år, VA 150 m3/år, renhållning 190 l kärl - Klimatsmart.

De nya avgifterna för fjärrvärme och VA gäller från och med den 1 januari 2021. Renhållningsavgiften kommer att höjas från och med den 1 april 2021, då kommunfullmäktige har fattat ett slutgiltigt beslut.
Uppdaterade fastslagna prislistor kommer att finnas på www.nav.se/priser senast 1 januari respektive 1 april 2021.