Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Avgiften för vatten och avlopp oförändrad

– Koncernens samlade investeringsbehov beräknas under åren 2018-2020 uppgå till cirka 232 miljoner kronor. Större delen av behovet ser vi inom vatten- och avloppsverksamheten samt fjärrvärmeverksamheten, säger Tommy Broholm, ordförande i Nässjö Affärsverks (NAV) styrelse.

Trots att det kommer att göras stora investeringar inom vatten och avlopp (VA) så kommer avgiften att vara oförändrad.

– Tidigare år har vi varit tvungna att fondera pengar till en ny reservvattentäkt. Nu ser vi att nivån på fonden närmar sig den kostnadsnivå som krävs för den tänkta reservvattenlösningen, därför har vi inget behov av att höja VA-avgiften nästa år, förklarar Patrik Cantby, VD.

De avgifterna som kommer att påverkas av prisjusteringarna är de för fjärrvärme, renhållning och elnät.

Verksamheten för fjärrvärme har stora framtida investeringsbehov. Trots det har avgiften för fjärrvärme har under en längre tid legat bland de lägsta i landet och varit oförändrad sedan 2014. Avgiften inför 2018 kommer att höjas med 1% vilket för en normalvilla innebär en höjning med cirka 14 kr/månad.

Avgifterna för elnätsöverföring höjs med 6% som en direkt följd av att E.ON, även detta år, höjer sina avgifter för överliggande nät. Detta innebär en höjning med cirka 15 kr/månad för hushållselen i en normalvilla. För en normalvilla med hushållsel OCH eluppvärmning innebär det en höjning med cirka 34 kr/månad.

Sedan flera år tillbaka har avgiften för renhållning kunnat hållas nere tack vare att verksamheten haft intäkter för mottagning av schaktmassor till Boda. Under de kommande åren minskar dessa massor och således också intäkterna. Detta gör att avgiften för renhållning föreslås höjas med 2%, vilket för en normalvilla innebär en höjning med cirka 3 kr/månad.

Totalt sett innebär prisförändringarna en höjning på 32 kr/månad för en normalvilla med fjärrvärme. För en eluppvärmd normalvilla handlar det om 37 kr/månad.