Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Prisförändringar inför 2017

Budgeten för 2017 har fastslagits av styrelsen för Nässjö Affärsverk AB respektive Nässjö Affärsverk Elnät AB.

– Koncernens samlade investeringsbehov beräknas under åren 2017-2019 uppgå till cirka 186 miljoner kronor.  Större delen av behovet ser vi inom Vatten och Avlopp men också inom Fjärrvärmeverksamheten, säger Tommy Broholm, ordförande i Nässjö Affärsverks (NAV) styrelse.

Trots fjärrvärmeverksamhetens framtida investeringsbehov blir det ingen höjning av avgiften under 2017. En av anledningarna till detta är att NAV ser att kostnaden för driften av kraftvärmeverket minskar i takt med att behovet av att, vid köldknäppar, tillstöta med den dyrare värmekällan olja minskar.

Inom vatten och avlopp (VA) kommer brukningsavgifterna att höjas med 1% vilket för en normalvilla innebär en höjning med cirka 6 kr/månad.

 – Vi har en pågående utredning för att finna en lämplig reservvattentäkt. För att vi ska kunna finansiera en framtida reservvattentäkt fortsätter vi att fondera medel för detta, förklarar Patrik Cantby, VD.

Avgifterna för elnätsöverföring höjs med 5% som en direkt följd av att E.ON höjer sina avgifter för överliggande nät. Detta innebär en höjning för en normalvilla inkl. hushållsel med cirka 12 kr/månad. För en normalvilla inkl. hushållsel och uppvärmning innebär det en höjning med cirka 27 kr/månad.

Sedan flera år tillbaka har avgiften för renhållning kunnat hållas nere tack vare att verksamheten haft intäkter för mottagning av schaktmassor till Boda. Under de kommande åren minskar dessa massor och således också intäkterna. Detta gör att avgiften för renhållning föreslås höjas med 2%, vilket för en normalvilla innebär en höjning med cirka 3 kr/månad. Slutgiltigt beslut om renhållningsavgiften tas av kommunfullmäktige.

Total höjning normalvilla med fjärrvärme

  Ungefärlig ökning
VA 6 kr/mån
Renhållning (förslag till kommunfullmäktige) 3 kr/mån
Hushållsel 12 kr/mån
Fjärrvärme 0 kr/mån
Total höjning 21 kr/mån

Total höjning normalvilla med eluppvärmning

  Ungefärlig ökning
VA 6 kr/mån
Renhållning (förslag till kommunfullmäktige) 3 kr/mån
Hushållsel 12 kr/mån
Eluppvärmning 15 kr/mån
Total höjning       36 kr/mån