Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Pågående arbeten...

Sjögärdsgatan 220617_1

Arbete pågår, Sjögärdsgatan Nässjö

Du ser oss på många platser, både i Nässjö tätort, i Bodafors, Fredriksdal och andra platser i kommunen. Vi bygger om busshållplatser, vi förnyar ledningsnätet för VA, ansluter nya fastigheter till streamad värme (fjärrvärme), vi bygger ut med nya gator och förnyar gatubelysningen. Och mycket mer. Allt för våra invånare idag och för kommande generationer.

Här ser den en del av pågående/planerade arbeten 
https://www.nav.se/pagaende