Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Omläggning av spillvattenledning Havrida - Fredriksdal

Projekt Spillvatten Havrida_2

Vi är nu klara med projekt omläggning av spillvattenledning Havrida – Fredriksdal. Arbetet har löpt på bra och följt tidplanen.

Vi tackar er som passerat vår arbetsplats för att ni anpassat hastigheten!

Bakgrund

NAV startar nu upp projekt omläggning av spillvattenledning Havrida - Fredriksdal. Arbetet innebär störningar i trafiken på Fredriksdalsvägen. Just nu pågår skogsavverkning, därefter fortsätter vi med grävningarbeten ganska nära vägen. Arbetet pågår under vårvintern och beräknas preliminärt vara färdigt under mars.

I höstas gjorde vi en akutinsats med omläggning av ca 200 m spillvattenledning på grund av läckage närmast Havrida. Vi konstaterade då att ledningen var i ganska dåligt skick och beslutade att lägga om hela ledningsträckan fram till Fredriksdal.

Arbetet utförs av entreprenören Gilbert Gustafsson  Entreprenad AB. 

Tänk på att anpassa hastigheten vid passage av arbetsplatsen!