Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vi förnyar Norrbodavägen!

Arbetsområde på Norrbodavägen

Nu bygger vi om och förnyar Norrbodavägen i Nässjö, sträckan mellan Aspelundsgatan och Skungelidsvägen. Arbetet startar i maj.

Detta ska göras:

  • Ny gång- och cykelväg utmed Norrbodavägen.
  • Förnyad gata.
  • Nya VA-ledningar.
  • Från och med den 2 maj kommer Norrbodavägen, sträckan mellan Aspelundsgatan och Skungelidsvägen, att vara avstängd för genomfartstrafik.
  • Boende i området kommer att kunna köra till och från sina fastigheter.
  • När vi byter VA-ledningar kommer vi att koppla på provisoriskt vatten. Berörda fastighetsägare får separat information om detta.
  • Arbetet beräknas vara klart i juni månad men asfalten lägger vi i september.

Nässjö Affärsverk (NAV) och Nässjö kommun arbetar tillsammans

Nässjö kommun ansvarar för gator och parker och NAV är utförare på dessa områden. NAV ansvarar för det som finns under jord, det vill säga ledningar för el, fjärrvärme samt vatten och avlopp. I detta projekt arbetar vi tillsammans med både planering och utförande för att nyttja våra resurser på bästa sätt.

Har du frågor om arbetet?
Kontakta: