Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Ombyggnation av Anneforsvägen

Just nu genomför Nässjö Affärsverk, på uppdrag av Nässjö kommun, ett arbete för att göra korsningen Anneforsvägen - Gränsgatan i Nässjö mer trafiksäker och tillgänglig för cyklister, gående och busstrafikanter. Arbetet beräknas pågå till mitten av november.

Karta över ombyggnation av Anneforsvägen

Två stycken nya busshållplatser ska byggas på Anneforsvägen. Korsningen Anneforsvägen-Gränsgatan ska minskas i bredd. Nya övergångställe och överfarter skall byggas. Gång och cykelbanan (GC) skall rustas upp samt kompletteras.

Välkommen att ta del av mer information på Nässjö kommuns hemsida >>