Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Asfaltering på Södra torget

Vi bygger om och förnyar Södra torget - för framtiden!

Ombyggnationen av Södra torget har pågått sedan april men nu är arbetet så gott som klart. Slutmålet är fler parkeringar, laddstolpar för elbilar och en förskönad miljö med bland annat nya träd. För att minska risken för översvämningar så kommer regnvatten att tas omhand i diken med makadam mellan trädraderna. För att öka trivseln kvälls- och nattetid kommer träden i kanten av parkeringsplatsen belysas med markstrålkastare. Trädplanteringen får vi dock vänta på till början av november.

Skiss över Södra torget