Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Nytt bostadsområde Norra Alsberg

Nu börjar det nya bostadsområdet Norra Alsberg ta form! Vatten och avlopp är i princip klart, arbetet med el- och fibernätet är i slutfasen. I gatorna grävs ”trädgropar” och förstärkningslager läggs på. Asfaltering sker efter sommaren, men gatorna ska vara farbara i slutet av maj.

Detta gör vi tillsammans; Nässjö Affärsverk (NAV), Citynätet i Nässjö och Nässjö kommun.

Avtal med två husbyggnadsfirmor har tecknats, bostadsrätter respektive mindre villor ska säljas. Villatomter släpps under maj månad.
Utbyggnad av etapp 2 planeras först utifrån efterfrågan på tomterna i etapp 1.

Visionsbild över nya bostadsområdet Norra Alsberg
Nytt bostadsormåde Norra Alsberg