Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Sortera hemma innan Boda, så underlättar du för dig själv!

Lägg det farliga avfallet lätt tillgängligt när du anländer till Boda, det ska lämnas först i Miljöstationen. Till farligt avfall räknas bland annat lysrör och lampor, lack- och oljerester, batterier och elektronik. Därefter är det bra att ha brännbart, trä och metall sorterat och lätt åtkomligt. Sist kanske mer ovanligt avfall som stoppade möbler, keramik, glas, sten och gips. Har du bara ris- och trädgårdsavfall finns den tidigare tippfickan kvar, som är smidig att använda om du inte har något mer med.

Tänk på att du nu också kan ta med förpackningar och tidningar till Boda. I samband med invigningen av återvinningscentralen står också en helt ny återvinningsstation för glas-, papper-, plast- och metallförpackningar klar.

8 miljoner för bättre kundservice

Ny Boda har kostat omkring 8 miljoner kronor och är en av de större investeringarna vi har gjort inom Renhållningsverksamheten de senaste åren. Den nya anläggningen ersätter den tidigare återvinningscentralen, som byggdes för de olika fraktionerna som sorterades på 1980-talet. Sedan dess sorteras allt mer avfall ut för återanvändning, återvinning och energiutvinning. Vi blir också allt bättre på att ta om hand farligt avfall så det inte skadar miljön. Därför behövs många olika containrar för kunna att sortera varje avfallsslag.

En modern återvinningscentral fodrar därför mycket utrymme för många containrar, samtidigt som den ska ge bra tillgänglighet och enkelhet för kunderna. Vi har försökt jobba mycket med tydligt bildspråk för skyltar och information. Vi tackar Jönköpings kommun för ett gott samarbete, då deras anläggning i Huskvarna i mycket varit en god förebild i vårt informationsarbete.