Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Ny råvattenledning i Spexhultasjön

Under hösten kommer vi att arbeta med att förnya intagsledningen i Spexhultasjön, som är Nässjöbornas dricksvattentäkt. Arbetet startar under första veckan i september. 
- Med den nya råvattenledningen kommer vi kunna hämta råvattnet djupare ner i sjön. Detta innebär bland annat att vattentillgången blir säkrare vid eventuella utsläpp och dylikt, förklarar projektledare Alexander Björkegren, NAV.

Att anlägga en ny råvattenledning i en befintlig vattentäkt är ett arbete som kräver mycket planering och riskanalysering.

-  Länsstyrelsen i Jönköping har gett oss dispens på att genomföra arbetet som bland annat innebär att vi kommer att gräva i sjön med grävmaskin. Utan dispens från Länsstyrelsen är denna typ av arbete förbjudet, betonar VA-chef Mattias Johnsson, NAV. Vi har gjort riskanalyser och vi kommer att vidta säkerhetsåtgärder för att minimera riskerna, förklara han.  

Innan arbetet med själva grävningen i sjön påbörjas kommer vi att avverka skog och anlägga en ny båtiläggningsplats för att kunna sjösätta de båtar som behövs i arbetet. Båtiläggningsplatsen kommer att finnas kvar för att framtida arbeten i sjön ska kunna genomföras och får då endast nyttjas av NAV och Höglandets räddningstjänstförbund.

Då arbetet i sjön pågår finns risk för att vattnet blir grumligt.

- Detta finns med i vår riskanalys och som en säkerhetsåtgärd, för att minimera grumlingen, kommer vi att sätta upp avskärmningsmaterial. Avskärmningsmaterialet ser ut ungefär som en fiberduk och hänger likt en gardin runt arbetsområdet i sjön, förklarar projektledare Alexander Björkegren.

- Under arbetets gång är det förbjudet att färdas inom arbetsområdet vilket är tydligt avgränsat, påpekar Alexander.

Arbetet kommer att innebära att det blir en del byggtrafik och framför allt är det de boende utmed Vallbohagavägen som kommer att märka av det ökade trafikflödet .

- Vi hoppas på förståelse från de som blir berörda av detta. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och detta är ett arbete vi måste göra för att säkra råvattenuttaget, förklarar projektledare Alexander Björkegren.