Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Hunseberg gc-väg
Ny gång- och cykelväg Nässjö – Hunseberg

På uppdrag av Tekniska serviceförvaltningen utför NAV byggnation av ny gång- och cykelväg mellan Nässjö och Hunseberg. Samtidigt som gång- och cykelvägen byggs, lägger NAV vatten- och avlopp ned ny vattenledning och en tryckledning för avlopp.

Gång- och cykelvägen kommer att delvis asfalteras nu i år, medan återstående del asfalteras under nästa år, 2016.