Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Ny elnätsavgift från den 1 juli 2022

Ledningar i luften_energi

Den senaste tidens dramatiska ökning av elpriset har medfört att den prisprognos som elnätsavgiften är baserad på är underskattad. Därför måste NAV, liksom andra energibolag, höja elnätsavgiften.
Vår höjning på 12% gäller från den 1 juli och endast kunder som betalar elnätsavgift till NAV.  

Höjningen innebär...
För en genomsnittlig lägenhetskund med en årsförbrukning på 3 000 kWh innebär det en höjning med cirka 20 kronor/månad och för en villakund med en årsförbrukning på 20 000 kWh blir höjningen cirka 65 kronor/månad.

Prislistor för elnätsavgiften