Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Ny VD för Nässjö Affärsverk AB

För några veckor sedan meddelade Nässjö Affärsverks VD Greger Phalén sin avgång. Nu har styrelsen beslutat att VD-posten övertas av nuvarande VA-chef och vice VD Patrik Cantby.

 - Det var en enig styrelse som fattade beslutet att utse Patrik Cantby till ny VD, förklarar Tommy Broholm, ordförande i styrelsen.

Greger Phalén har varit VD för Nässjö Affärsverk i nio år och hans förordnande löper ut i augusti i år. Patrik Cantby tillträder som VD den 1 juni. 

– Det har varit många utvecklande och spännande år men nu känns det bra att beslutet om ny VD är fattat. Jag känner mig trygg med att lämna över till Patrik Cantby, säger nuvarande VD Greger Phalén.

Patrik Cantby har varit anställd som VA-chef i Nässjö Affärsverk i åtta år och är en del av ledningsgruppen. Sedan några år tillbaka har han även varit vice VD och han har den erfarenhet som krävs för att driva vidare Nässjö Affärsverks affärsområden fjärrvärme, elnät, vatten och avlopp, renhållning samt gata och park.

- Det känns väldigt inspirerande att styrelsen har gett mig förtroendet att som VD få driva och utveckla verksamheten vidare, säger Patrik Cantby.

NAV-koncernen har ett drygt 100-tal medarbetare där alla arbetar för att säkerställa god service och komfort till företag och invånare i Nässjö kommun. Koncernen omsätter ca 280 Mkr.