Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Nu snyggar vi till Rådhusgatan!

 

Nu är arbetet med att snygga till Rådhusgatan, delen från Stortorget till Södra torget, klart. 

Detta har vi gjort: 100 år gamla vattenledningar har bytts ut,underhållsarbete på fjärrvärmerör har gjorts och nya rör för el och fiber har dragits. Gatan har fått ny beläggning med plattor och gatsten, nya träd har planterats, parkeringsplatser har skapats utmed vägkanten, nya cykelställ och ny fasadbelysning har monterats. 

Invigning av Rådhusgatan den 18 november 

 

Rådhusgatan visionsbild
Rådhusgatan karta