Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Nils Holgersson jämför priserna i Sveriges 290 kommuner 

Bild

För 18:e året har Nils Holgerson flugit över alla Sveriges 290 kommuner för en jämförelse av priserna för fjärrvärme, elnätsöverföring, vatten och avlopp samt hämtning av hushållsavfall i ett flerfamiljshus. Det är alltid spännande när årssammanställningen kommer för att se hur vi ligger till jämfört kollegorna i branschen. Årets resultat gör oss inom NAV stolta! Vi når plats 57.

Nässjö är ingen stor kommun, vi är bland Sveriges 100 minsta. Med under 30 tusen invånare är det ibland svårt att nå stordriftsfördelar. Samtidigt tänker vi inom NAV att med småländsk klurighet och envishet, så ska vi väl även vi kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser? Vi jobbar därför med att metodiskt effektivisera våra verksamheter samtidigt som vi satsar på hållbar utveckling och bra service till er kunder. 

Plats 57 - klar förbättring för NAV

År 2011 nådde NAV plats 90 i undersökningen, vi hade då bland annat höjt fjärrvärmepriserna rejält under två år för att kompensera för ökade bränslekostnader och förlorade intäkter från handeln med elcertifikat. Det året innebar det alltså att  89 kommuner hade lägre priser än NAV och många fler, 200 st, hade högre priser än NAV. År 2012 nådde vi plats 77, en förbättring, trots exempelvis fortsatta höjningar av VA-avgifter för att reinvestera i verk och ledningar. Vid årets mätning är NAVs resultat plats 57, vilket vi ser som mycket tillfredsställande.

Analys och framtiden

NAV noterar alltså en rejäl förbättring över enbart två år i riksjämförelsen. Vi har visserligen höjt våra priser, men det är flera leverantörer som har tvingats höja betydligt mer. Placeringen kan på ett vis tolkas att vi nu ser resultatet av några års arbete med effektiviseringar samtidigt som vi är igång med ett rejält förnyelsearbete inom VA. Just inom VA förväntas nämligen kraftiga höjningar framöver i vårt land, då allt fler kommuner inser behovet av att reinvestera rejält i sina ledningsnät, vilket kommer att påverka prisutvecklingen inom just VA i Sverige.

Vi inom NAV känner oss därför trygga med att vi redan är där; vi är igång och förnyar uppemot 2-3 km ledning varje år samtidigt som vi moderneriserar våra verk.

Vi har därtill välinvesterade nät för el och fjärrvärme samt trygg och kostnadseffektiv fjärrvärmeproduktion. Under året har vi dessutom gjort en stor investering och förbättring av Boda Återvinningscentral och samtidigt införs Klimatsmart Avfallshantering i kommunen. Med offensiva investeringar och ett intensivt arbete för miljön och service står vi oss väl i konkurrensen, allt för att ni kunder ska ha vara trygga med såväl säkra leveranser som gynnsam prisutveckling.