Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Nässjö Affärsverk lättar på bevattningsförbudet i Nässjö kommun

Nu lättar vi på bevattningsförbudet.

Nu upphör det gällande bevattningsförbudet i Nässjö kommun, men Nässjö Affärsverk (NAV) uppmanar till fortsatt sparsamhet. 

- Kombinationen av att bevattningsförbudets effekter minskar så här års samt att vi ser en viss återhämtning i våra yt- och grundvattentäkter gör att vi nu vågar släppa på bevattningsförbudet, säger Mattias Johnsson, VA-chef på NAV.

Det var i början av sommaren som NAV tvingades införa bevattningsförbud i kommunen. Även år 2017 infördes bevattningsförbud inför sommaren. Då upphörde förbudet redan i september men i år har förbudet gällt fram till nu. 

- Att vi har haft förbud så här länge beror helt enkelt på att vi tidigare inte har sett någon återhämtning i vattennivåerna, förklarar Mattias Johnsson, VA-chef. Han poängterar att nivåerna fortfarande är låga och att vi därför fortsatt måste vara sparsamma med vattnet.

- Under den gångna sommarperioden minskade vi tillsammans vattenförbrukningen med cirka 15 % jämfört med motsvarande period förra året, konstaterar Mattias Johnsson och riktar ett stort tack till alla kunder som tänkt till kring sin vattenanvändning.

På NAV har man under året satsat stora resurser på att täta vattenläckor så effektivt och snabbt som möjligt för att minska belastningen på vattennivåerna. Om det blir ett bevattningsförbud inför nästa sommar vågar inte Mattias Johnsson sia om. 

- Det är många faktorer som påverkar ett eventuellt bevattningsförbud, så som nederbörd under vintern, vårflod, vår- och sommartemperaturer samt hur sparsamma vi är i vår dricksvattenanvändning. I första hand ska vårt dricksvatten användas till mat, dryck och hygien. Till övriga användningsområde kommer vi att behöva hitta andra långsiktiga och hållbara lösningar oavsett om vi har ett bevattningsförbud eller inte, menar Mattias Johnsson.

 

Så här kan du spara på vattnet!