Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Nässjö Affärsverk har byggt laddinfrastruktur på Almenäs köpstad

Genom ett samarbete mellan Nässjö Affärsverk (NAV) och SML fastigheter har Almenäs köpstad i Nässjö tagit ytterligare steg mot en hållbar köpstad. SML fastigheter har sedan tidigare satsat på solceller på taket på en av sina byggnader i området och på ett annat tak växer Sedum. Sedumväxterna har luftrenande egenskaper och binder koldioxid vilket ger minskad klimatpåverkan.

Martin Axeheim, SML fastigheter och Patrik Cantby, VD NAV, testar en av de fyra nya elplatserna på Almenäs.

Martin Axeheim, SML fastigheter och Patrik Cantby, VD NAV, testar en av de fyra nya elplatserna på Almenäs.

– Tack vare samarbetet med NAV, där de har installerat laddstolpar i vår köpstad, har vi nu kunnat ta ytterligare ett steg mot en hållbar köpstad. Nu kan våra kunder ladda sin elbil under tiden de handlar, säger Martin Axeheim på SML fastigheter.

På Almenäs köpstad finns nu fyra parkeringsplatser för laddhybrider och elbilar som ägs och underhålls av NAV. Satsningen har varit möjlig genom bidrag från Naturvårdsverket genom så kallade Klimatklivspengar.

- Tillsammans med SML fastigheter har vi fått möjligheten att skapa förutsättningar för att utvecklas mot ett fossilfritt Nässjö kommun samtidigt som Almenäs köpstad har tagit ytterligare ett kliv mot hållbarhet. Det känns mycket bra, konstaterar Patrik Cantby, VD på NAV.