Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

När får jag det nya kärlet?

Kärl renhållning

Kärl renhållning 2023

En- och tvåbostadhus
Kärlbyten påbörjas i Nässjö kommun den 20 mars (v. 12) och beräknas pågå till den 21 april (v. 16). Därefter påbörjas kärlbyten i Aneby och Eksjö kommuner under v.17- 20 med viss förskjutning.
---
Om du förvarar ditt sopkärl inomhus eller en bit in på tomten så behöver det ställas fram senast den 20  mars, så vi enkelt hittar det när kärlet ska bytas ut.
---

Flerbostadshus och verksamheter
Utkörning av matavfallskärl till flerbostadshus och verksamheter planeras att börja v.14 och pågå t.o.m v. 24 (med ev. förlängning efter semestern).

www.nav.se/Renhaallning/Nytt-insamlingssystem-2023