Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

NAVs utbyte med Brinellgymnasiet - Många vid våra arbetsställen 

Bild: Joakim Andersson och Anton Sinkkonen

Joakim Andersson och Anton Sinkkonen

Just nu arbetar vi med ett nytt farthinder på Köpmansgatan för att öka trafiksäkerheten. Vi har fått flera synpunkter att det är "många som står och hänger på spadarna och bara tittar på".

Vi vill därför lyfta fram två av dessa, Joakim Andersson och Anton Sinkkonen. Båda är på NAV som ett resultat av mångårigt och väl fungerande samarbete med Brinellgymnasiet. Många elever i utbildning behöver praktik och arbetsplatsutbildning. Vi inom NAV ser det som en självklar del i vårt samhällsansvar att ta mot elever för att de ska få öva i "verkligheten".

APU - Arbetsplatsförlagd utbildning

Anton Sinkkonen har under nuvarande läsår 2013-2014 sin praktik förlagd till Entreprenadavdelningen. Det betyder att han har en handledare hos oss och att han "går bredvid" och är med på våra arbetsställen ett par dagar i veckan för att bland annat lära sig hur man i praktiken flyttar vattenbrunnar, nyanlägger och renoverar i offentliga miljöer, byter och lagar ledningar för vatten och fjärrvärme samt lär sig om skyltningsregler och vad mer man behöver tänka på för att arbetsmiljön ska vara säker. 

Praktik leder till jobb inom NAV

Joakim Andersson är en tidigare elev, som blev klar med sin utbildning våren 2013. Nu har han en visstidsanställning fram till årsskiftet, då vi bland annat har medarbetare som är föräldralediga.

Vi inom NAV är glada för att vi kan ge praktik och får möjlighet att lära känna unga människor som satsar på sin utbildning. När det sedan visar sig att det kan leda till anställning inom NAV, så ser vi detta som ett framgångsrikt resultat av samarbetet mellan NAV och Brinellgymnasiet.