Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

NAV slopar avgift för lokalproducerad el

Solcellspaneler

Nässjö Affärsverk Elnät (NAV Elnät) vill premiera sina kunder, som producerar egen el med exempelvis solenergi, genom att ta bort avgiften för denna elproduktion. Från och med den 1 april slopas den fasta årsavgiften för lokalproducerad el.

- Vi tar bort den fasta avgiften för de som producerar över 43,5 kW i vårt elnät, dvs. i Nässjö stad, men för de med lägre produktion har vi aldrig tagit ut någon fast avgift. Efter 1 april finns alltså ingen avgift för lokalproducerad el kvar för kunden utan endast en intäkt i form av en enegiersättning som NAV betalar ut till kunden då denne tillför el till vårt elnät, förklarar Lennart Pamp, chef Elnät.
Genom att slopa avgiften hoppas NAV på fler kunder som vill producera egen el, vilket är ett steg i rätt riktning mot ett fossilfritt samhälle.

Avgifter och ersättning för elproduktion

Tillsammans skapar vi livskvalitet!
Med kunden i centrum och kommande generationer i tanken.