Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

NAV skriver samarbetsavtal med Bixia och säljer aktierna

Logga Bixia

Den 22 juni, sålde Nässjö Affärsverk AB (NAV) sina aktier i Bixia AB till Tekniska verken i Linköping AB, som nu är ensam ägare till bolaget.

- Tekniska verken har haft en målbild att bli ensam ägare till Bixia och de har sedan tidigare köpt ut övriga fem delägare. Nu utnyttjar Tekniska verken sin rätt att köpa ut oss och förvärva de sista 5,89% av aktierna, förklarar Patrik Cantby, VD på NAV.

NAV kommer i och med försäljningen av aktierna att skriva på ett samarbetsavtal med Bixia vilket innebär ett fortsatt samarbete precis som tidigare. Detta innebär att Bixia-kunder fortsatt kan kontakta NAV om de har frågor om sin elräkning eller liknande samt köpa lokalt producerad el från NAVs egen produktion på kraftvärmeverket (där fjärrvärme huvudsakligen produceras) och vattenkraftverket i Ramsjöholm.

-Vi tror på Bixia och deras affärsidé om att inte bara leverera förnybar el utan även lokalt producerad el. Dessutom är de certifierade som Shysst elhandlare vilket är en garanti för att elhandlare bedriver en öppen, transparent och pålitlig elhandel, vilket innebär en trygghet för kunderna, förklarar Patrik Cantby.

Köpesumman för aktierna uppgår till 29,2 miljoner kronor. Det bokförda värdet är 4,3 miljoner kronor.
NAV har varit delägare i Bixia sedan 2007, först under namnet Östkraft som sedan bytte namn till Bixia 2009.  

-Detta blir ett välkommet tillskott till ett bolag och en kommun med stora investeringsbehov, säger en nöjd Patrik Cantby.