Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

NAV framtidssäkrar vattentäkter i Forserum

Person dricker vatten ur ett glas

För att förse Forserum med dricksvatten tar NAV sitt råvatten från de sammanhängande vattentäkterna Storsjön – Hämtgölen - Skärsjön. I närheten av dessa vattentäkter har Skanska en bergtäkt som de nu avser att förlänga tillståndet för samt utöka verksamheten. NAV har med anledning av detta skickat in ett samrådsyttrande till Skanska då NAV är helt beroende av vattentäkternas vattenbalans och vattenkvalitet då det saknas en reservvattentäkt för Forserum. Vattentäkterna har ett stort samhälleligt skyddsvärde och NAV har påbörjat ett arbete med att upprätta ett vattenskyddsområde, i syfte att framtidssäkra vattentäkterna och vattenförsörjningen.