Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

NAV årsredovisning för 2020 – i digitalt format

Årsredovisning 2020 s 1

NAV årsredovisning 2020 sid 1

Nu är NAV årsredovisning för 2020 klar. Även det här året presenterar vi en digital årsredovisning. Likt tidigare varvas text, siffror och bilder för att på ett enkelt sätt visa vad vi har åstadkommit under året. Här kan du ta del av årsredovisningen: https://www.nav.se/Om-NAV/AArsredovisning

Och du, missa inte filmen där vår VD Patrik Cantby summerar 2020!