Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Miljövecka inom NAV ger 6000 kr till Barndiabetesfonden

I april ordnade vi inom NAV en intern miljövecka på alla avdelningar i våra skiftande anläggningar på flera platser i kommunen inklusive huvudkontoret på Tullgatan. Engagerade medarbetare städade såväl inomhus som utomhus och samlade ihop metallskrot och annat som blivit stående, exempelvis kemikalierester, elektronik, träavfall, trasiga möbler. Självklart sorterades allt avfall för materialåtervinning! Vi har lämnat vårt brännbara avfall och elektronikskrot till Boda. En skrotad skorsten från kraftvärmeverket, som vägde flera ton, lämnades till ett lokalt återvinningsföretag. Vid ett av kommunens avloppsreningsverk renoverar vi och räknade i vår miljövecka in värdet för den gamla produktionsutrustningen som skrotas. Det är metallskrotet som är värt pengar, som NAV nu vill skänka. 

9 ton avfall ger 6000 kr till välgörande ändamål

Sammanlagt fick vi ihop närmare 9 ton avfall och skrot. Detta räknade vi om till en summa som vi i samband med Lions arrangemang ”Lejontrampet” överlämnade till Röda Fjädern. Vårt bidrag ska skänkas till Barndiabetesfonden via Lions. Inom NAV har vi därmed gjort en god miljöinsats för oss själva, vårstädat i våra anläggningar och alla medarbetare har samtidigt med sin arbetsinsats bidragit med 6000 kr till välgörande ändamål.

Positivt för våra medarbetare

VD Greger Phalén ser det som mycket positivt att vi med vår miljövecka kan skänka till forskning kring barndiabetes. Han uppmanar flera företag att göra liknande aktiviteter tillsammans med sina medarbetare. 

-       Varje medarbetare inom NAV känner till att vi jobbar med miljöfrågor och att vi är noga med att sortera vårt egna avfall. Minst 90% av NAVs avfall sorteras, det är bara i undantagsfall vi lämnar osorterat avfall ifrån våra egna verksamheter. Ju mer sorterat avfall som lämnas för återvinning, desto bättre är det för miljön och plånboken. Företag vet idag att sorterat avfall är värt pengar och ger lägre kostnader. 

-       Vi tror på personalaktiviteter där vi kan skänka till något välgörande ändamål. Kring jul gick NAVs julgåva till en lokal hjälporganisation och personalen har vid något tillfälle även gemensamt skänkt pengar till BRIS, berättar Elisabeth Marcusson, Administrativ Chef inom NAV.

Engagemang för miljön och socialt ansvarstagande

Det ligger i tiden att som arbetsgivare visa på engagemang för miljön och socialt ansvarstagande. Tillsammans kan vi sprida goda värderingar och tankar kring hållbar utveckling, inte bara för miljön utan för samhället i stort. NAV uppmanar som sagt andra företag att gärna göra något liknande!