Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Miljöstationen på Boda avfallsanläggning byggs om

Du kanske har varit ute på Boda för att lämna farligt avfall? Det har nog inte alltid varit så enkelt att veta var och hur man ska lämna sitt avfall. Nu bygger vi om för att underlätta för dig!

Mijöstation Boda

Att ta emot och hantera den här sortens avfall kräver en hel del av vår personal. Genom att bygga om miljöstationen ser vi till att vår personal får en säkrare arbetsmiljö, vilket är viktigt för oss på NAV.

Att hindra obehöriga att få tillträde till farligt avfall är också viktigt.

Och sist, men inte minst, det blir enklare för dig som kund att lämna ditt avfall på rätt ställe. Med tydliga skyltar hoppas vi att det kommer att underlätta för dig!