Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Nässjö i topp när det gäller miljöindex för avfallshantering

Bild från Boda Avfallsanläggning_Boda sortering

Sveriges branschorganisation för renhållningsfrågor, Avfall Sverige, har kartlagt och räknat fram ett miljöindex för avfallshanteringen i Sveriges 290 kommuner. Nässjö kommun kommer på en hedrande 5:e plats.

Det är ett långsiktigt arbete som nu ger resultat och kommuninvånarna är bra på att sortera sitt avfall, menar Thommie Motin, renhållningschef på NAV. Det gäller både under diskbänken, då många valt Klimatsmart avfallshantering, och den sortering som görs av avfall som lämnas till Boda och till återvinningsstationer.

Övriga faktorer som påverkar är vår nya avfallsanläggning, välskötta återvinningsstationer i kommunen och bra informationsarbete tillsammans med Nässjö kommun, fastighetsägare m fl.

Miljövänliga drivmedel i sopbilarna ger extra poäng i bedömningen av miljöindex, och även där är det positivt för Nässjös del eftersom vi har två sopbilar som drivs med fordonsgas.