Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Laddstolpar

Laddning av bil

Vi har problem med vissa av våra laddstolpar i Nässjö kommun. Vi väntar på uppgradering av stolparnas licenslösning för att betalning ska kunna genomföras. Vi har daglig kontakt med vår leverantör som har ansvar för underhållet, men delar som behövs är dessvärre försenade. Vi förstår att detta ställer till problem och hoppas på en snabb lösning.