Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Det närmar sig byte av vårt viktigaste IT-system

Kundservice har stängt

Vi tar inte emot besök och vi besvarar inga telefonsamtal under följande dagar: 

1 december
17 december 

Bild: Trasig TV

Utbildning och tester genomförs alltså under flera dagar under augusti/september. För att vi på ett effektivt sätt ska kunna genomföra utbildningar behöver vi stänga vår Kundservice. Vi kommer under dessa dagar inte att kunna hjälpa till med de ärenden vi normalt sett hjälper dig med, då utbildningen tar all vår tid och kraft. 

Bakgrund

Vårt projekt för att förnya vårt kundsystem går nu in i sin viktigaste fas. Under våren har vi förberett och planerat det nya systemet för de förutsättningar som gäller för de tjänster vi tillhandahåller till våra kunder. Som alla bolag har vi "speciallösningar" för taxor, beräkningar, tjänster, etc. Ansvariga för projektet har byggt tabeller, prislistor, kundkategorier och mycket annat samt lär känna systemet för att kunna hantera alla typer av kundärenden, produkter och tjänster.

Nu går vi in i den viktigaste fasen; utbildning av samtliga medarbetare som dagligen ska jobba i det nya systemet när det driftsätts. Vi ska också testa att allt det vi har förberett fungerar som vi har tänkt. Inget får bli fel för någon kundgrupp. Förbrukningar, priser, statistik, timvärden och allt vad det nu är måste fungera från start när vi skiftar system.

Receptionen kommer att ha öppet för besök till andra medarbetare och för att kunna lämna ut påsar och säckar till Klimatsmart Avfallshantering.