Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Klimatpriset 2020  - vem vill du nominera?

Klimatpriset delas varje år ut till någon (person eller organisation) som på ett förtjänstfullt sätt bidrar till Klimatrådets vision eller på annat sätt främjar länets klimatarbete. År 2019 delades priset ut till Tenhults naturbruksgymnasium. Emåförbundet, tillsammans med 3 andra personer och organisationer, fick hederspris.

Klimatrådet är öppet för alla som bidrar till klimatvisionen om att bli ett klimatsmart plusenergilän https://klimatradet.se/plusenergilan/

 

Klimatrådet engagerar hela länet

Miljöpriset 2020 affisch

Idag är alla länets kommuner, regionen, många myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer och högskolan engagerade i Klimatrådet. Ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig och bred samverkan i länet som vi tillsammans sedan 2011 lagt grunden till.
NAV är självklart med och är engagerade i Klimatrådet.

 

Alla kan nominera!

Nominera senast den 7 maj – alla kan nominera!  https://klimatradet.se/klimatpris/

Vinnaren utses av Klimatrådet och priset delas ut av landshövding Helena Jonsson under Klimatveckan den 16 – 23 september 2020.

Vill du veta mera – se här:

Klimatrådets vision (film)
https://www.youtube.com/watch?v=6yAfSA4l7bE&feature=youtu.be

Information om Klimatrådet
https://klimatradet.se/om-klimatrad