Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Information om energiskatten

Elledningar i skyn

Från och med den 1 januari 2018, flyttas kostnaden för energiskatt från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura. Förändringen innebär att fakturan från NAV (din elnätsägare) blir något högre än tidigare, medan fakturan från din elleverantör, till exempel Bixia, minskar med motsvarande summa.

Energiskatten flyttas helt enkelt från en faktura till en annan, men själva skatten förändras inte med anledning av detta. Din totala elkostnad förändras alltså inte.

Det är riksdagen som har beslutat att genomföra den här förändringen.

Frågor & svar kring energiskatten