Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Hur gick det för NAV 2022?

NAV årsredovisning 2022 sid 1

NAV årsredovisning 2022 sid 1

Nu är NAV årsredovisning 2022 klar. Med hjälp av text, siffror och bilder vill vi visa vad vi åstadkommit under året.
Den enklaste, och kanske bästa summeringen av året, får du i filmen med vår VD Patrik Cantby. Se den!
www.nav.se/Om-NAV/AArsredovisning

 Här kan du ta del av NAV årsredovisning i digitalt format. Bästa läsupplevelsen får du i Google Chrome eller Microsoft Edge.