Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Hur gick det för NAV 2021?

NAV Årsredovisning 2021 sid 1

Nu är NAV årsredovisning för 2021 klar. Med hjälp av text, siffror och bilder vill vi på ett enkelt sätt visa vad vi har åstadkommit under året. Här kan du ta del av årsredovisningen: 
www.nav.se/Om-NAV/AArsredovisning

Och du, missa inte filmen där vår VD Patrik Cantby summerar 2021!