Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Höglandsförbundet anmäler personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten

Höglandsförbundet har, måndagen den 22 mars 2021, anmält en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Incidenten berör medlemskommunerna och de kommunala bolag (NAV är ett av dessa) och förbund som använder sig av den telefoni som Höglandsförbundet levererar. Ett nytt gemensamt telefonisystem driftsattes i november 2020. I systemet finns en funktion för inspelning av samtal och denna funktion har varit aktiverad. Funktionen är till för informationsinhämtning vid hotfulla situationer.

Inspelning skedde utan kommunernas, bolagens och förbundens vetskap. Därför anses Höglandsförbundet vara personuppgiftsansvarig samt ansvarig att anmäla incidenten till IMY.

Mer information om incidenten finns på Höglandsförbundets webbplats

Vid frågor, kontakta:

Katarina Ljunggren, tf. förbundsdirektör
Höglandsförbundet
Tfn: 0381-67 95 02
E-post: katarina.ljunggren@hoglandet.se