Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Högkostnadsskydd för höga elpriser – det här gäller

Ledningar i luften_energi

Svenska kraftnät tillsammans med regeringen meddelade den 27 oktober att de lämnat förslag till Energimarknadsinspektionen om att avsätta 55 miljarder kronor för att kompensera elanvändare retroaktivt för höga priser i elprisområde 3 och 4.

Hur mycket pengar får du?

Hur mycket pengar du får bestäms utifrån

  • hur hög din elförbrukning varit under perioden oktober 2021 – september 2022.
  • vilket elområde du bor i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh.

Räkna ut hur mycket pengar du får

0,50 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Logga in på Mina sidor www.nav.se för att se statistik över din förbrukning.

När får du pengarna?

I dagsläget finns det inget beslut om när och hur du ska få ditt elprisstöd men regeringen gör gällande att planen och ambitionen är att det kommer att utbetalas till privatpersoner via försäkringskassan med start i februari.
Svenska kraftnät har vänt sig till regeringen för hantering av hur utbetalningen ska gå till.

Länk till Svenska Kraftnät
www.svk.se/stod-till-elanvandandare/

Onsdagen den 30 november höll regeringen en pressträff om uppdateringar kring arbetet med högkostnadsskyddet för el. Du kan ta del av det som sas på pressträffen på regeringens hemsida: Länk till pressträffen