Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Bild: fjärrvärmeanslutning pågår

Flera arbeten på Handskerydsvägen

Två olika arbeten pågår på Handskerydsvägen i Nässjö. Vi har akut fått påbörja byte av en avloppsledning, vilket har medfört att det är begränsad framkomlighet i körfältet in mot centrum. Därtill har vi redan inlett anslutning av nya fjärrvärmekunder i området. Det arbetet görs på motsatt sida av vägen där våra fjärrvärmeledningar ligger, alltså i trottoaren på sidan av vägen ut från centrum. Detta innebär att vi kommer att arbeta i området ett par veckor. Avloppsledningen måste lagas först, därefter kommer fjärrvärmeanslutningar att utföras. Vid frågor kontakta gärna Kundservice, 0380-51 70 40.