Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Hämtning trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Nu börjar vi årets hämtningar av trädgårdsavfall! Bli smidigt av med trädgårdsavfall såsom löv, gräsklipp och fallfrukt! Teckna ett separat avtal med oss och få ett 370 liters trädgårdskärl vilket töms 15 gånger under perioden vecka 16-44. På Mina sidor, www.nav.se, ser du vilken hämtningsgrupp du tillhör samt aktuell hämtningsdag/vecka (udda eller jämn). Du kan också registrera dig för SMS-påminnelse, så får du meddelande kvällen innan tömningsdag.

Läs mer här:
www.nav.se/Renhaallning/Traedgaardsavfall