Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Varje år sopar och vårstädar vi 25 mil gator och 10 mil gång- och cykelvägar 

Sopmaskin

Sopmaskin

Varje vinter behöver vi grusa och salta gatorna i Nässjö kommun för att minska halkrisken på våra vägar. För miljöns skull saltas det inte mer än nödvändigt, utan det är främst gator där bussar kör och platser som har hög halkrisk som saltas. När snön sedan börjar försvinna och gatorna håller på att torka upp är det dags för vårstädning. Då ska gatorna bli rena och fina från grus och skräp.

2021 påbörjas vårstädningen av gatorna i Nässjö kommun i början av april och beräknas ta 6-8 veckor beroende på vädret. 

Vi ber dig som har bil osv att under den här tiden, från vecka 14 - 21, ställa den på fastighetens infart - det underlättar för oss när vi kommer.

Vill du veta när vi kommer? Se här
www.nav.se/Gata-Park/Grusupptagning-2021