Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Flera grävarbeten i Nässjö centrum

grävning

Under maj månad startar tre stycken grävarbeten i anslutning till Nässjö centrum. Bland annat ska ska en fastighet anslutas till fjärrvärme på västra delen av Stortorget. Elnätet kommer förstärkas från Stadshuset till Postgatan.

Detta påbörjas i mitten av maj och beräknas ta tre veckor.

Vid stationsområdet; utmed Järnvägsgatan mellan Esplanaden och Postgatan börjar vi under v. 19 med att bygga gång- och cykelväg (GC-väg) på uppdrag av Nässjö kommun. I samband med detta kommer ett servicearbete att göras på fjärrvärmenätet. Övergångsstället vi stationen renoveras och man ser över sten- och plattsättning samt renoverar vid behov. Arbetet beräknas pågå till v 29. 

Periodvis kommer bil- cykel och gångtrafik att behöva ledas om för att arbetena ska kunna flyta på.