Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Förnyelse av gatubelysningen i stadsparken

Belysningsstolp

Är det lite stökigt i stadsparken tycker du? Svårt att komma fram? Från början av oktober och under kommande veckor är det delvis Elnätsavdelningens arbetsplats och vi förnyar gatubelysningen på uppdrag av Tekniska Serviceförvaltningen. Vi har börjat vid Brinellgatan och byter ut till nya stolpar och den uppmärksamme kan se att speciellt fram till Strandvägen kommer det nästan att blir dubbelt så många stolpar som tidigare för bättre belysning och ökad säkerhet. Vi börjar alltså med att sätta stolpar och därefter kommer vi montera armaturerna. Till sist tar vi bort de gamla stolparna. De måste ju vara kvar och fungera tills vi är färdiga nu när höstmörkret kryper inpå oss!  

Bild: fejkad trafikskylt med en NAV-djävul