Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Utbyggnad av gång- och cykelvägen utmed Anneforsvägen!

Nu fortsätter vi utbyggnaden av gång- och cykelvägen utmed Anneforsvägen i Nässjö. Två etapper är redan klara och nu startar den tredje etappen som sträcker sig från Fridhemsgatan till Sporthallsrondellen.

Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Anneforsvägen i Nässjö
  • Arbetet startar måndagen den 22 maj och beräknas vara klart under vecka 34.
  • Under arbetets gång kommer det att bli trafikstörningar så om det är möjligt välj gärna en annan väg. Vid några tillfällen kommer vi även att vara tvungna att stänga av vägen helt. Alternativa vägar skyltas då upp.
  • Busstrafiken kommer också att påverkas av arbetet. Kontakta Jönköpings läns trafik, via tel.0771-444 333 eller besök www.jlt.se, för mer information.
  • Boende utmed vägen kommer också att drabbas av trafikstörningar, men vi ska göra vårt bästa för att ni ska kunna köra till och från era fastigheter utan större  problem under byggnationstiden.
  • I samband med att vi bygger den nya gång- och cykelvägen passar vi på att underhålla vårt vatten- och avloppsnät samt vårt fjärrvärmenät.

När arbetet med denna del är klar har vi skapat en trafiksäker miljö där den nya gång- och cykelvägen har byggts ihop med det befintliga gång- och cykelvägsnätet.

Vi ber om er förståelse för att det kommer att bli lite stökigt i området under byggtiden!