Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Anneforsvägen!

På uppdrag av Nässjö kommuns tekniska serviceförvaltning byggde Nässjö Affärsverk (NAV) den första etappen av gång- och cykelvägen utmed Anneforsvägen, delen från Hunseberg till korsningen vid Björnbärsvägen. Nu pågår arbetat med utbyggnaden av den andra etappen, delen strax efter korsningen i höjd med Björnbärsvägen fram till korsningen vid Fridhemsgatan. 

Karta över ny gång- och cykelväg utmed Anneforsvägen
  • Arbetet startade under vecka 34 (22/8-26/8).
  • Under arbetets gång kommer det att bli trafikstörningar så om det är möjligt välj gärna en annan väg.
  • Boende utmed vägen kommer också att drabbas av trafikstörningar, men vi ska göra vårt bästa för att ni ska kunna köra till och från era fastigheter utan större  problem under byggnationstiden.
  • Arbetet beräknas vara klart i mitten av oktober.

Under nästa år är ambitionen att även en tredje etapp ska byggas. Då är det delen från korsningen vid Fridhemsgatan till Sporthallsrondellen som är aktuell. Planen är att där knyta ihop den nya gång- och cykelvägen med det befintliga gång- och cykelvägsnätet.

Vi ber om er förståelse för att det kommer att bli lite stökigt i området under byggtiden! 

Har du frågor om gång- och cykelvägsbyggnationen?