Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Gång- och cykelväg till och från Resecentrum byggs om

Gång- och cykelvägen utmed Järnvägsgatan breddas

På uppdrag av Nässjö kommun breddar vi gång- och cykelvägen på båda sidor av Järnvägsgatan i Nässjö.  Detta gör vi för att skapa en säkrare trafikmiljö för gående och cyklister samt för att underlätta framkomligheten från stadens norra delar till Resecentrum. Vid Resecentrum kommer det också att byggas en ny större cykelparkering. Arbetet kommer att pågå under hela hösten och det kommer att vara stökigt utmed Järnvägsgatan under denna tid. Vi ber om er förståelse och tackar för visad hänsyn!