Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Fylla eller tömma poolen?

Trädgårdspool

Innan du fyller eller tömmer din pool vill vi ge dig några tips! Tänk på att det går åt mycket vatten och tar lång tid att fylla upp en pool. Innan du börjar bör du kontrollera att det inte finns några rekommendationer att spara på vattnet i kommunen. Vattenslangen ska hållas över vattenytan under hela påfyllningen. Annars kan det finnas en risk för att förorenat vatten hamnar i dricksvattenledningarna.

Det finns en mängd olika kemikalier för att rena poolvatten, men många använder klor. Leta gärna efter något miljövänligt alternativ som är skonsamt både för dig och naturen. Använd inte kemikalier om det inte behövs.  

Om du använder klor så ska du låta vattnet stå några dagar i solen efter senaste kloreringen innan du släpper ut det. Då hinner lite av kloret förbrukas och det blir skonsammare för miljön. Det finns också speciella medel som man kan tillsätta för att avklorera vattnet före tömning.

När du tömmer din pool, tänk på att släppa ut lite vatten i taget på gräsmattan så att det hinner sjunka undan och inte riskerar att läcka in vare sig i ditt egna eller grannens hus. Att leda vattnet till en golvbrunn eller gatubrunn är inte lämpligt och inte heller att tömma klorerat vatten direkt i hav, sjöar eller vattendrag.

Här kan du läsa mer om Vatten & Avlopp