Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Schaktning i Folkets Park
Nytt bostadsområde anläggs centralt i Nässjö 

Folkets Park är ett nytt bostadsområde med centralt läge i Nässjö.

NAV har fått i uppdrag att anlägga gata och infrastruktur. Det innebär att vi schaktar och bygger gata med nya massor. Samtidigt sak vattenledningar och serviser förläggas till varje planerad fastighet. NAV Elnät anlägger elledningar i gatan och förbereder för gatubelysning. Vi har hjälp av flera entreprenörer och har en arbetsbod stående längs Skogsvägen. 

Vårt arbete pågår fram till halvårsskiftet

Vi kommer att arbeta i området tillsammans med flera underentreprenörer fram till halvårsskiftet. Har du synpunkter eller frågor om denna entreprenad är du välkommen att kontakta projektledare Göran Strand, tel 0380-51 71 32.

Intresserad av att bygga nytt? Läs mer om projektet på kommunens webbplats: Folkets Park-området