Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Förstärkning av elnätet Brinell - Muggebo

Karta 52 kV kablar Brinell - Muggebo

Karta 52 kV kablar Brinell - Muggebo

Ett av de största projekten som NAV Elnät genomför är förstärkning av elnätet mellan Brinell och Muggebo. 
NAV Elnät har fått beviljat tillstånd för två 52 kV markkablar mellan förgreningsstället vid Brinellgymnasiet och Muggebostationen i östra delen av Nässjö stad. Kablarna kommer att ersätta befintlig luftledning, samt förstärka vårt elnät. Nedgrävningen av högspänningsledningen påbörjas i mitten av mars, och planeras vara klar till årsskiftet 24/25. Rivningen av luftledningen beräknas genomföras under kvartal 1 år 2025.

Läs mer här: www.nav.se/Elnaet/Projekt-Muggebo-Brinell