Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Förslag till ny vatten- och avloppsplan

I den kommunala vatten- och avloppsplanen finns en heltäckande och långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Nu finns ett nytt förslag till vatten- och avloppsplan framtagen och du har möjlighet att lämna dina synpunkter på den.  

Vatten- och avloppsplanen kan läsas på Nässjö kommuns hemsida mellan 21 december 2018 och 1 februari 2019. Planen kan även läsas på kommunens medborgarkontor och på samhällsplaneringskontoret, Kyrkogatan 4, Nässjö. 

Till vatten- och avloppsplanen på Nässjö kommuns hemsida