Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Förnyelse av VA-ledningar Eksjövägen och Myrgatan  Bodafors

Gamla vattenledningar

Gamla vattenledningar byts mot nya

Under vecka 36 inleddes ett stort VA-arbete med förnyelse av en vattenledning i Eksjövägen med början från Sandsjövägen och mot Ängsgatan. Det var ca 350 m vattenledning som förnyades. Arbetet är en del av den omfattande upprustning av VA-ledningar som görs i tätorter i hela kommunen. Arbetet kommer att innebära begränsad framkomlighet och trafik med arbetsfordon i arbetsområdet. Det är ett arbetslag som kommer att utföra arbetet och vi arbetar mellan 07.00 och 16.00. Arbete i området beräknas totalt pågå under veckorna 36-40. 

Även längs Myrgatan förnyas ledningar längs ett par kvarter. Arbetet utförs på liknande sätt som på Eksjövägen.